Nye låneregler og kontrakt for meråpent bibliotek

Nye låneregler og kontrakt for meråpent bibliotek

Drammensbibliotekene oppdaterte lånereglene og kontrakt for bruk av meråpent bibliotek fra 01.07.2022.

Ved tidligere mottak av lånekort har også lånereglene blitt akseptert. Tidligere aksept av lånereglene vil gjelde som aksept for nye låneregler, med mindre biblioteket får en skriftlig tilbakemelding på at lånekortet sies opp. Se de nye lånereglene her

Tidligere underskrift av kontrakt for tilgang til meråpent bibliotek vil gjelde som aksept for ny kontrakt for bruk av meråpent bibliotek, med mindre biblioteket får en skriftlig tilbakemelding på at kontrakten sies opp av bruker. Se den nye kontrakten for meråpent her

Søk

Språkvelger