Tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Vi ønsker at alle besøkene på sidene våre skal føle seg velkomne og at brukeropplevelsen din når opp til de forventningene du måtte ha. Vi arbeider stadig med å forbedre tilgang og brukervennlighet til nettstedet vårt ved å følge flere standarder og retningslinjer.

Hvordan gjør vi det?

For å hjelpe oss med å gjøre nettstedet til et godt sted for alle, følger vi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Dette er retningslinjer som sier noe om hvordan vi skal lager hjemmesidene våre. Formålet er å øke tilgjengeligheten og gjøre tilgangen til informasjon enklere for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det fører i sin tur til økt brukervennlighet for alle besøkende på websidene.

I WCAG 2.1 defineres tre tilgjengelighetsnivåer. (A, AA and AAA). Vi har valgt nivå AA som mål for denne websiden.

Fortell oss hva du syntes

Har du funnet feil på sidene våre? 

Har du tilbakemeldinger til oss setter vi pris på å høre fra deg.

Du er velkommen til å ta kontakt på:

Søk

Språkvelger