Smittevern på Drammensbibliotekene

Smittevern på Drammensbibliotekene

Fra torsdag 9. desember innførte nasjonale myndigheter strengere koronarestriksjoner i hele landet. Hos oss gjelder dette:

  • Avstand: Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler). Lokalene våre er tilrettelagt til at alle skal kunne holde denne avstanden. 

  • Munnbind: Påbud om munnbind om det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. 

  • Håndhygiene: Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Du finner antibac flere steder i våre lokaler. 

  • Arrangementer: Maksimalt 20 personer uten faste tilviste sitteplasser. Vi ber dere melde dere på på forhånd via våre nettsider. 

  • Symptomer: Ved luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand) er det anbefalt å holde seg hjemme og teste seg for covid-19.

  • Nærkontakt: Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron. Gjelder nå alle nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

  • Isolasjon: Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. 

Les mer om de nasjonale rådene og reglene på regjeringens nettsider. 

Søk

Språkvelger