Bildebokanmeldelser fra barnehagelærerutdanningen

Vi er veldig glade for å ha et så godt samarbeid med barnehagelærerutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen. Hvert år skriver studentene bildebokanmeldelser, og lager kjempefine kunstinstallasjoner inspirert av bøkene. Kom innom barneavdelingen i Drammen for å ta en titt!

Johannes Jensen tar nattoget
Vis bok Debug

Johannes Jensen tar nattoget

Johannes Jensen tar nattoget viser Johannes Jensen som er redd for å ta toget alene, og hvordan det hjelper at en venn eller voksen er med.

Johannes Jensen skal reise med nattog alene fra Oslo til Bergen. På turen møter han på en rekke utfordringer som han synes er vanskelig å løse fordi han generelt er redd for allting. Kjæresten Frida er med Johannes Jensen for å ta farvel. Før han skal gå på toget møter han Doktor Fjell som også skal ta samme tog til Bergen. Han skal på møte med foreningen Veldig Viktige Leger. Siden Johannes Jensen er redd, bestemmer han og Doktor Fjell seg for å ta toget sammen dagen etter.

Boken har et klart barneperspektiv med tanke på at det er flere barn som er redd for ulike ting. Johannes Jensen går igjennom en følelsesverden i møte med alt som er skremmende og utfordrende, samtidig som han kjenner på en mestring gjennom teksten.

Samspillet mellom bildene og teksten kommer godt frem. Illustrasjonene i boka repeterer teksten. De er også gjenkjennelige og lette å forstå. Det er lett å identifisere seg med de ulike rollene i boka. Det å kjenne på en redsel er noe barn kan kjenne seg godt igjen i. Boka viser også at det ofte hjelper å finne støtte i andre mennesker, og dette kan også barn kjenne seg i og lære av. Illustrasjonene og tematikken kan også være gjenkjennelig for voksne. Boka baserer seg på en tematikk mange kan oppleve i virkeligheten. Når Johannes Jensen er redd for å ta tog, kan det komme av at det er fremmed og uvant for han fordi det er første gang han tar nattoget.

Henrik Hovlands tekst formidler dette på en god måte. Torild Kove formidler også godt hvordan personene og omgivelsene ser ut. Boka passer også godt inn i barnehagen, da det kan være flere barn som kan kjenne seg igjen i samme situasjon. Vi vurderer denne boka som en god, interessant og viktig barnebok, og kan passe de aller fleste barn.

Lignende titler

Søk

Språkvelger