Bildebokanmeldelser fra barnehagelærer-utdanningen

Vi er veldig glade for å ha et så godt samarbeid med barnehagelærerutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen. Hvert år skriver studentene bildebokanmeldelser, og lager kjempefine kunstinstallasjoner inspirert av bøkene!

Nei! sa Kanin
Vis bok Debug

Nei! sa Kanin

Når var sist du hadde en morgen der alt gikk på skinner? Trassalderen er noe de fleste kjenner til. Kaninen vi blir kjent med i boken er som barn flest en som alltid ønsker å få det som den vil. Marjoke Henrichs viser med gode illustrasjoner hvordan trassalderen kan oppleves for både barn og voksne.

Boken handler om kaninbarnet Kanin som ikke har lyst til å høre på mammaen sin uansett hva det gjelder, for Kanin vil gjøre alt på sin egen måte og når den selv vil. 

Videre vil vi vise til det vi anser som kvalitetstrekk i denne boka, at boken har et klart barneperspektiv og at illustratøren Marjoke Henrichs bygger opp boken med bilder og ord barn kan gjenkjenne. Et eksempel er bruken av lydmalende ord som splisj!, splæsj!, splosj! og korte ord som JA! og NEI!. Barn kan også kjenne seg igjen i situasjonene som kanin opplever, det at man ønsker å klare alt selv. 

Samspillet mellom ordene i teksten og bildene gjenspeiler hverandre. De utfyller hverandre på en god måte der bildene er fargerike, og teksten gjør noe med spenningen, slik som der kaninbarnet gjemmer seg bak en stor plante og teksten sier «Jeg gjemmer meg». Spenningsoppbygningen er basert på at kaninbarnet ofte beveger seg mot høyre, og at teksten blir avbrutt før man dermed må bla om i boken for å vite hva som skjer. Verbal sidevending skjer når kaninmoren sier hva kaninbarnet skal og kaninbarnet svarer «Nei!» på neste side.

Persongalleriet kjennetegnes i denne boken ved at dyret som i dette tilfelle er en kanin får menneskelige egenskaper. Fordelen med å ha dyr i persongalleriet i barnebøker, kan være at de ikke ligner på noen mennesker og i dette tilfellet er også kaninen kjønnsnøytral. Derfor vil alle barn lettere kunne kjenne seg igjen i det som skjer og oppleve en identifikasjon gjennom teksten, uavhengig av hvordan barna ser ut.

Vi anbefaler denne boken med tanke på at den er bygd opp slik at man må bla om for å vite hva som skjer. Dette skaper spenning og interesse. Boken gjenspeiler hverdagslivet til barn og småbarnsforeldre. Både barn og voksne kan dermed kjenne seg igjen i bokens handling og situasjoner. Illustrasjonene som forfatteren bruker fanger oppmerksomheten ut ifra det som står i teksten.

Lignende titler

Søk

Språkvelger