Bildebokanmeldelser fra barnehagelærer-utdanningen

Vi er veldig glade for å ha et så godt samarbeid med barnehagelærerutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen. Hvert år skriver studentene bildebokanmeldelser, og lager kjempefine kunstinstallasjoner inspirert av bøkene!

Vesle vil også gå på do
Vis bok Debug

Vesle vil også gå på do

Boka handler om at Vesle vil gå på do, Store sier at han må gå på potta. Vesle syns potta er dum, men han syns også doen er skummel.

Teksten i boka er basert rundt tankene til Vesle og hvilke følelser han har rundt det å gå på do. Boka viser hvordan det er å være liten og leve i en verden bygget for de voksne. Dette kommer tydelig frem når Vesle prøver å klatre opp til doen, og er tilsynelatende redd for å falle nedi og når han prøver å løfte dolokket, men ikke får det til. I tankene til Vesle kommer det også tydelig frem at han har en barnlig tankegang. Dette kommer frem ved at han tenker at doen «brøler», og han lurer på hva som skjer om han faller nedi doen, om han da blir borte for alltid. Barneperspektivet kommer også tydelig frem ved at forfatteren skriver at doen er «DUM» og at Vesle er «STOR», noe barn ofte kan si når de har behov for å ufarliggjøre noe eller at de vil klare noe selv.

Boken gir spesielt mulighet for gjenkjennelse og identifikasjon for barn som skal lære seg å gå på do. Mange barn kan oppfatte situasjon som skummel og vanskelig, slik som Vesle viser utrykk for. I boken blir vi introdusert til Store som kan oppfattes som et forbilde ovenfor Vesle, dette kan være gjenkjennelig for barn uavhengig av alder ettersom forbilder er en sentral del av barndommen.

I denne handlingen er det doen som oppfattes som fremmed, ut ifra følelsene til vesle, kan vi se at det å gå på do er ukjent for han. Store trykker på do knappen. Doen «brøler» og det vekker Vesles oppmerksomhet som kan antyde et spenningsmoment. Både når Vesle ser ned i doen og nå han løfter på dolokket, tenker Vesle at han ikke må falle ned i do og uttrykker redsel for dette. Det er også kontinuerlig spenning i boka ved Vesle må mer og mer på do, og må holde seg. Spenningen fortsetter når Vesle løfter do lokket, men det er for tungt, og det smeller ned igjen, nesten på fingrene hans. Humor kommer frem på siste side, når Vesle setter potta oppå doen.

Persongalleriet består av Vesle og Store. Disse to er kontraster til hverandre på flere måter, både i størrelse og mot. Barn kan gjenkjenne seg i at karakterene er barn/mennesker, og også i forhold til følelsene de uttrykker. Vesle føler på både redsel, mot og mestring. «Vesle må også på do» blir fortalt fra en tredjepersons perspektiv. Forfatteren bruker språket på en interessant måte ved å skrive ord med store bokstaver for å gi trykk på det forfatteren vil få fram av følelser og tanker Vesle har, men også det som skjer rundt han.

I boka står det ingen steder om at Vesle er redd, men dette kan vi se på ansiktsuttrykket hans i bildene. Bildene viser hva Vesle føler, og mange av sidene har Vesles ansiktsuttrykk og følelser i fokus. Boken Vesle vil også gå på do er en del av en serie om Vesle. De to andre bøkene i serien er: Vesle vil også telle til ti og Vesle vil også bake.

Som en avslutning og vurdering av boka så synes vi at det er en god bok, spesielt for de som skal lære seg å gå på do. Det kan være både skummelt og vanskelig i starten, men som vi ser fra boka om Vesle, kan det også føre til mestring. Denne boka er veldig fin å lese til barna i barnehagen – da vil de kanskje kjenne seg igjen og få motivasjon til at «Dette klarer jeg!»

Lignende titler

Søk

Språkvelger