Avdelingsleder Hovedbibliotek

Avdelingsleder Hovedbibliotek

søknadsfrist 14.09.2021

Avdeling Hovedbiblioteket  er lokalisert på Papirbredden i Drammen og er i samme bygg som blant annet USN og andre innovative næringsaktører. Drammensbiblioteket har gjennomgått flere endringer de siste årene og utvikler seg videre som en viktig innbygger- og kulturarena for formidling, debatt, samtale og møteplass. Avdelingen søker en leder som brenner for å fortsette å utvikle Drammensbiblioteket inn i fremtiden.
Høsten 2021 og våren 2022 jobbes det med å konkretisere virksomhetsplan og utforme andre strategiske politiske dokumenter. Avdelingsleder for avdeling Hovedbiblioteket vil ha en viktig rolle i prosesser med å forme og påvirke hvordan oppdraget skal jobbes ut.


Virksomheten som helhet vil også ha et sterkt fokus på å utvikle framtidsretta bibliotek- og innbyggertjenester. Det vil jobbes med å utnytte stordriftsfordeler, sentralisering og å finne synergier i organiseringa. Hvis dette er arbeid som tenner en gnist hos deg, så håper vi du vil søke!

 

Les mer og søk her!

Search the catalogue

Language