Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek

Velkommen som bruker av Drammensbibliotekenes meråpne tilbud. Meråpent bibliotek betyr rett og slett at biblioteket kan brukes også før og etter åpningstid.

Ved å signere en kontrakt får du som er over 15 år tilgang til biblioteket fra kl. 7:00 til kl. 23:00 hver eneste dag hele året. Kom innom oss for å fylle ut kontrakten, eller skriv den ut, fyll ut og ta med til oss. Utskriftversjon her.

English version here.

Hva kan du gjøre på meråpent bibliotek?

 • Låne, levere, søke, hente og reservere
 • Lese og finne informasjon
 • Lese aviser og tidsskrifter
 • Gjøre lekser
 • Studere
 • Møte venner
 • Benytte trådløst nett
 • Ta en pause fra hverdagen

Regler

Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle.  

Alle som bruker biblioteket forplikter seg til å overholde gjeldende låne- og ordensregler: 

 • Vise hensyn og ikke opptre på en måte som er sjenerende ovenfor andre 

 • Rydde opp etter seg 

 • Holde ro og orden 

Alle over 15 år må ha et eget, oppgradert bibliotekkort for å bruke meråpent bibliotek. Foreldre/foresatte kan ta med seg barn under 15 år. For barnas trygghet skal de ikke etterlates alene i meråpen tid. Kontrakten og bibliotekkortet er personlig, og det er kun du som kan bruke kortet som adgangskort. Brudd på dette vilkåret kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent bibliotek. 

Det er videoovervåking i biblioteklokalet, og opptak oppbevares trygt etter gjeldende lov og forskrifter. Alle data slettes automatisk etter sju dager. Hærverk vil bli politianmeldt. Opphold på meråpent bibliotek skjer på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i hvor nødutganger finnes, i tilfelle evakuering av bygget. Ved brannalarm må du selv forlate bygget med en gang.  

Search the catalogue

Language