Om dialogmøte mellom Muslimsk Dialogforum og SIAN

Om dialogmøte mellom Muslimsk Dialogforum og SIAN

I september fikk biblioteket en henvendelse fra Muslimsk Dialogforum (MDF) med ønske om å bruke Drammensbiblioteket som arena for et dialogmøte mellom MDF og SIAN. Biblioteket har vurdert henvendelsen opp mot lov om folkebibliotek, som sier at biblioteket skal være en «uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt».

MDF beskrev arrangementet som en offentlig dialog, om temaer som avklares på forhånd. De har selv valgt en uavhengig møteleder, Lars Petter Soltvedt, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Biblioteket har altså vurdert denne forespørselen opp mot bibliotekets lovfestede rolle som arena for ytringsfrihet, og dialogmøtets relevans. I dette tilfellet, hvor to parter ønsker å ha dialog og formidle kunnskap rundt samfunnsaktuelle temaer, har biblioteket vurdert at dialogmøtet er relevant for offentligheten og viktig for ytringsfriheten.

Det understrekes at biblioteket er nøytral til temaene som tas opp, og kun tilrettelegger for ytringsfrihet.

Det er for øvrig laget retningslinjer som partene har forpliktet seg til, med fokus på sikkerhet, smittevern og likebehandling.

Search the catalogue

Language