Smittevern på Drammensbibliotekene

Smittevern på Drammensbibliotekene

Vi går endelig over til en mer normal hverdag, men ønsker fortsatt at dere tar hensyn til andre og følger de generelle smittevernrådene:

  • Håndhygiene: Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
  • Hostehygiene: Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.
  • Symptomer: Ved luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand) er det anbefalt å holde seg hjemme og teste seg for covid-19.
  • Isolasjon: Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. 

Les mer om de nasjonale rådene og reglene på regjeringes nettsider. 

Search the catalogue

Language