Streik i Unio

Streik i Unio

Fra og med onsdag 2. juni er det varslet plassfratredelse for 960 ansatte i Drammen kommune. Ved en eventuell opptrapping av Unios streik fra onsdag 2. juni vil det gi noen konsekvenser for bibliotekene våre.

Drammensbiblioteket: Normale åpningstider og tilbud, unntak er lørdag 5. juni hvor biblioteket er stengt, men Jovialen holder åpent. Meråpent vil fortsatt være tilgjengelige som vanlig (lørdag 07.00 - 10.00 og 15.00 - 23.00)

Mjøndalen bibliotek: Stengt. Meråpent er tilgjengelig kun mellom 19:00-23:00 mandag - onsdag og mellom 15:00 - 23:00 torsdag - fredag, lørdag 14:00 - 23:00 og søndag 07:00 - 23:00

Fjell bibliotek: Normale åpningstider og tilbud.

Svelvik bibliotek: Stengt.

Dette gjelder inntil videre, følg med her på nettsiden vår og sosiale medier for løpende informasjon. 

Les om konsekvensene for kommunens andre tjenester her.

Search the catalogue

Language