Bildebokstips fra studentene barnehagelærerutdanninga USN, campus Drammen

Fiat og farmor og den hvite løven
View title Debug

Fiat og Farmor : og den hvite løven

Vi møter Fiat og Farmor som skal på tur til Løveskogen der de møter en stor, hvit løve. Når de kommer hjem oppdager de Farfar som sitter i stolen sin, helt kald. Senere undret de over at han var dø. Dette skaper hendelsesforløpet der Farmor og Fiat sørger over hans død og går gjennom prosessen med å gravlegge farfaren. Boken handler da om hvordan Fiat og Farmor går gjennom prosessen og hvordan hverdagen deres endrer seg ved dette.

Persongalleriet består av tre karakterer; Fiat, Farmor og Farfar. Vi blir godt kjent med alle tre, men hovedpersonene er Fiat og Farmor og gjennom dem får vi vite om Farfaren. Hovedkarakterene er to lekende personer som inkluderer farfaren i sine aktiviteter selv etter hans død.

Boken har et klart barneperspektiv. Når de finner farfaren som sitter kald og stille i stolen sin sier Fiat «Jeg er sikker på at Farfar vil ha teppet sitt». Dette viser hva en veldig direkte reaksjon er til et passerende problem for Fiat. Et annet godt eksempel i boken er når Fiat skriver et brev til farfaren som hun legger under genseren hans før han blir kremert. I brevet snakker hun om hva hun og farmor skal gjøre sammen i forhold til hva hans ønske for dem var.

Død er et gjennomgående tema i boken som er viktig at barn får kjennskap til i trygge rammer. Dette er møtet med noe fremmed og uvant for barn som ikke har opplevd død i familien, mens for de som har opplevd døden nært på kan identifisere seg med Fiat sin situasjon. Forfatteren forteller om døden som en naturlig del av livet. Sandemose bruker farger som et virkemiddel for å lyse opp og tar barnets perspektiv der hvor døden ikke er like skummelt og mørk som en voksen ville forbundet det med. Her gjør forfatteren hverdagsaktivitetene til Fiat til hjelp mot begravelsen; Fiat får male en løve på kisten og holde en tale i begravelsen. Boken legger også vekt på at det er greit å sørge, men at det er et liv etter å ha mistet noen. Dette poengteres i teksten; «Dere må huske å gråte når jeg dør, hadde farfar sagt til Farmor, men dere må huske å ri på løver også!»

Boken er lettlest der bildene repeterer teksten. Bildene er lett å tolke og det er mulighetsrom for ekstra tolkning i forhold til barnets modenhet. Fiat og Farmor og den hvite løven er en del av en større serie der hvor dette er den 7. boken.

Similar titles from the collection

Search the catalogue

Language