«Bukkene bruse på badeland» av Bjørn F. Rørvik
View title Debug

Bukkene Bruse på badeland

HVEM ER DET SOM TRIPPER PÅ MIN TRAPP?

Bukkene bruse er på vei til setra som de gjør «hve-e-e-er» sommer. Ved veiskillet oppi lia ser bukkene et skilt som gjør dem nysgjerrige på å ta en annen vei enn setra. Bukkene bli enige om at hvis de går den andre veien slipper de å møte på trollet under brua. Det de ikke vet er at trollet følger etter bukkene når de velger den andre veien.

Boka har et klart barneperspektiv. Man kan se at illustratør Gry Moursund er inspirert av barnetegninger. Fortellermåten er barnevennlig og gjenkjennbar. Teksten i boka er lagt opp til at barn kan lage lyder til alle dyrene og trollet, men også lyder fra boka, som for eksempel «ba-a-a-adetøy og tripp trapp, tripp trapp».

Fortelling, ord og bilder er både gjenkjennbart og fremmed. Noen deler av fortellingen er likt som originalen, mens noe er nytt. Humor og spenning er det mye av, i form av ord, bilder og fortellermåte. Det blir brukt ord som «fjert» og «dumming», og at bilde og fortelling beskriver at bukkene er nakne. Fortellingen bygger opp mot at trollet kommer, som et spenningsmoment. Neste bilde vises hele trollet i stående format. Dyrene oppfører seg som mennesker når de er på badeland. Bukkene har på seg klær, og går på to ben. Det blir også fortalt i fortellingen at bukkene skulle til seters for å kjøpe seg vafler, som heller ikke bukker gjør. Det er i kontrast mot at de egentlig er dyr, og ikke har på klær og skulle til seters som de pleier.

Oppbygningen av bildene i boka er stort sett på begge sider, og bildene strekker seg ut over hele arket. Det er en kvalitet ved bildebøker at de er gode for høytlesning. Denne boken har god kvalitet fordi det er enkelt for den som leser å vise bildene samtidig som man leser høyt for barna. I denne boken er også noen av bildene stående, sånn at man kan snu boka rundt når man leser.

Tekst og bilde utfyller hverandre godt, sånn at det er lett for barna å følge med på bildene mens den voksne leser. Det teksten kan formidle alene er dialog og replikker og evt. hva dyra tenker.

I boka klarer Moursund å formidler hvordan persongalleriet og stedet ser ut på en god måte. Rørvik formidler historien på en lett forståelig og morsom måte, og sammen får de en god balanse mellom bilder og tekst. Dette er en bok som kan passe til barn i alle aldre, men kanskje spesielt til de miste barna. Det er en fin balanse mellom bilder og tekst i boka, som gjør at det er enkelt for barna å se i boken selv og følge med når den voksne leser. Deler av historien er gjenkjennbar og noe er nytt, som kan være et godt utgangspunkt for barn i barnehagen. Vi vurderer boken som en god barnebok og aktuell i alle avdelinger i barnehagen.

Similar titles from the collection

Search

Language