«Gorm er en snill orm» av Camilla Kuhn
View title Debug

Gorm er en snill orm

Gorms fristelser

Boksmat eller mus? Klarer han å motstå ormens naturlige instinkter? Bildeboken tar deg inn i et parallelt univers hvor du møter snille Gorm som ikke forstår hvorfor folk blir borte.

Boken «Gorm er en snill orm» handler om Gorm som lever av boksemat og jobber på apotek. Det spesielle med Gorm er at han er en snill hoggorm som ikke lever etter de tradisjonelle normene til hoggormen. Uansett hvor Gorm befinner seg, forsvinner det mus rundt han når han lukker øynene.

Både voksne og barn kan kjenne seg igjen i denne boken fordi den fremstiller en voksens situasjon i forhold til lønn og arbeidsliv. Barna kan for eks. kjenne seg igjen i alle de tingene han gjør; gå på kino, museum og biblioteket. De kan kanskje også kjenne seg igjen i det å gjøre andre ting for å distrahere seg selv.

I denne boken møter vi en hoggorm i en vridd verden. Han jobber på apotek, spiser boksmat, bor og lever som mennesker, og er supersnill. Boken fremstiller dyreuniverset likt menneskeuniverset, men samtidig med det vi kaller «naturens gang». Gorm er en hoggorm, men lever ikke som en fordi han er snill. Hvis man leser imellom linjene kan man etter hvert forstå at ting kanskje er litt annerledes enn Gorm selv tenker.

I denne boken ligger det meste av humoren i detaljene i bildene. Mye av det er tekst i bildene som spiller på humor, f.eks. «trekk kølapp her» og i bildet ser vi at det er to knapper hvor de kan trykke på «litt vondt» eller «veldig vondt». Dette er kanskje humor som retter seg mer mot den voksne enn for barna. For barn vil humoren kanskje ligge mer i uttrykket til figurene i boken eller hvordan de lever. For eksempel at grevlingen i apoteket har hjulspor på magen eller at marken har knute på magen. Dette er detaljer som barna kanskje forstår bedre. Denne boken passer derfor for både voksne og barn i forhold til humor. Boken har også en del spenning ved at det aldri blir sagt hvorfor musene forsvinner. Her er leseren nødt til å danne seg sin egen forklaring på hva som skjer med musene.

I denne boken utfyller teksten og bildene hverandre. Teksten forteller litt om hva som skjer og hvordan Gorm føler seg. For eks. «da blir Gorm varm og glad inne i seg». Det er noe teksten sier som bildene ikke viser. Bildene utfyller teksten med mye detaljer som både skaper humor og utvider forståelsen av handling.

Vi mener at denne boken passer bra for barn fordi den viser kontraster og likheter mellom dyr og mennesker. Boken spiller på både humor og spenning, og passer for både barn og voksne. Bildene i boken utgjør en ganske stor forståelse og mulighet for tolkning av handlingen. Barna kan finne og kjenne igjen ting, figurer og handlinger i bildene. Boken gir en mulighet for samtaler om både det som skjer i boken og hvordan det egentlig er i virkeligheten. Vi vil anbefale denne boken til barnehager fordi den bidrar til å skape undring, bruk av fantasi, forståelse og spenning for barn. Barna kan også selv lese boken og skape en fortelling ut i fra bildene. Boken formidler også budskapet om at ting ikke alltid er som man tror.

Similar titles from the collection

Search

Language