«Kongen som må ut å hente melk» av Tora Marie Norberg
View title Debug

Kongen som må ut å hente melk : en pekebok om en dag i Kongens liv

KONGEN I ET BARNEPERSPEKTIV

OI, TOMT FOR MELK! Klarer kongen å skaffe mer før dagen er omme?

Kongen har gått tom for melk, og må ut på et oppdrag for å få tak i melken for at han skal kunne vokse og bli stor og sterk. På ferden er han uheldig og møter en hindring som skaper et vendepunkt i boken.

Boken er tilpasset den barnlige leseren på den måten at det er en pekebok av papp med solide sider. Den kommuniserer på en måte som særlig tiltrekker seg de yngste barna, da illustrasjonene er enkle og lett gjenkjennelige. Bildene er store, det er lite tekst og de er med på å gjøre barna bevisste på virkeligheten. Melken kommer fra kua, den viser til dyrene som bor på en bondegård og at man må dra på butikken for å kjøpe melk. Boken er laget som en pekebok, noe som betyr at den kan brukes inn i samtaler og aktiviteter med barna. Da kan de se, peke og lære grunnleggende ord de kan ta med seg inn i andre sammenhenger. Forfatteren setter virkeligheten i et nytt lys, ved at kongen blir normalisert og gjør hverdagslige ting.

Bildene repeterer teksten i stor grad. Vi kan tydelig se hva bildene illustrerer, og teksten er såpass tydelig og forklarende at bildene blir repetert i den. Samtidig så gjør teksten det enklere å forstå handlingen.

Kongen er gjenkjennelig for oss voksne. Kongen har en krone på hodet i alle illustrasjonene gjennom hele boken, noe som symboliserer det kongelige. Bildene i boken er gjenkjennelige for både barn og voksne. Eventyret om Prinsessen på erten kommer frem i boken, ved at det er en ert under maten til kongen, og kan være gjenkjennelig for både barn og voksne som har hørt eventyret før. Illustrasjoner i boken som er gjenkjennelig for barn som har likheter med virkeligheten kan for eksempel være slottet, kongekrona, kongen, flagg, dyrene på bondegården og matvarer. Illustrasjonene i boken kan også være gjenkjennelige for de voksne, som for eksempel globus, Norges lover-bøkene og tapetet i siste oppslag kan vi finne igjen i konfektesken Kong Haakon. Det er også ulike tradisjoner som at kongen er veldig lik seg selv, folket har på seg bunad/folkedrakt, som en kan kjenne seg igjen i, i virkeligheten. Boken spiller veldig på det norske.

Boken appellerer til både voksne og barn i alle aldre, da kanskje spesielt de yngste barna. I boken er det en samhandling mellom ord og bilde, og om en voksen leser høyt for barna og de på samme tid får se bildene vil det være en verbal og visuell fortellermåte. En fremstillingsform som er brukt i boken er at handlingen foregår over en dag. Det handler om at kongen drar hjemmefra og ut for å få tak i melk, og på veien møter han en hindring og må finne en ny løsning for å klare å fullføre dagens mål. Når han er ferdig med sine ærender og fått tak i melk drar han hjem igjen.

Boken spiller på humor og spenning på den måten at verden til Kongen er snudd på hodet i forhold til hvordan vi voksne kjenner den. I boken går blant annet Kongen alene på butikken som en vanlig person, noe vi tenker ikke er et tilfelle i den virkelige verden. Kongen fremstilles litt som et barn i boken, og vi kan kjenne oss igjen i hvordan kongen ønsker å fremstille seg selv som en vanlig person for folket.

Handlingen til boken kan være en reaksjon på at enkelt voksne synes det er kjedelig å lese pekebøker, men det er ting voksne kan finne i boken som gjør den interessant selv for de voksne. De yngste barna har ikke kongelige preferanser, men pekeboken appellerer til de ved at de kjenner igjen dyrene og ulike gjenstander. Eldre barn vil lettere forstå handlingen boken formidler, ved at de kjenner til kongen og det som skjer i livet hans. Boken anbefales å lese i barnehagen, da den kan brukes inn i samtaler og aktiviteter med de yngste barna. Samhandlingen mellom ord og bilde gjør at den egner seg godt til høytlesning, og da på en måte hvor barna aktivt kan ta del i lesestunden.

Similar titles from the collection

Search

Language