«Pulverheksa kler seg ut» av Ingunn Aamodt
View title Debug

Pulverheksa kler seg ut

FEST FOR STORE OG SMÅ

Pulverheksa er for mange en kjent figur, og Pulverheksa kler seg ut er den nyeste boken i rekken av 18 bøker. For de som kjenner dette universet kan denne boken være av interesse. Barn liker å møte kjente karakterer som de allerede har et forhold til. I boken finnes det temaer som er gjenkjennelige for barn og som fanger barns oppmerksomhet. Det er en humoristisk tone gjennom hele handlingen.

Boken Pulverheksa kler seg ut handler om katten Hokus, kråka Pokus og Pulverheksa som kommer hjem til huset sitt etter å ha vært ute å kikket etter hestehov. Når de kommer hjem til Pulverskogen oppdager de en kiste som står på trappen. Inneholder kisten en skatt? I buskene gjemmer det seg en tyv. Han oppdager også kisten og den vil han gjerne ha.

Man kan tydelig se at boken er tilpasset barnlige lesere gjennom handlingen, bildene og tematikken. Handlingen appellerer til barn i aldersgruppen 3-5 år fordi det er en tekstrik bok. Det er et tydelig narrativt forløp i boken, der handlingen foregår fra morgen til kveld. Denne måten å fortelle handlingen på kan tydelig appellere til barn. Handlingen i boken begynner også med at Pulverheksa, Hokus og Pokus er ute, for så og dra hjem igjen der resten av fortellingen foregår.

Pulverheksa kler seg ut kan temaet være karneval, og det å kle seg ut kan være gjenkjennelig for barna. Noe som kan sees på som uvant og fremmed i denne fortellingen, vil være at tyven som i utgangspunktet er der for å stjele skatten, heller blir inkludert i leken av Pulverheksa og vennene hennes. Dette budskapet om inkludering vil være nyttig for en barnegruppe å vite noe om for å utjevne sosiale ulikheter.

Handlingen er preget av en humoristisk tone som får deg til å trekke lett på smilebåndet. Et eksempel på dette er når Pulverheksa sier til politimannen at hun har spart et klovnekostyme til han. For barn kan dette være artig da de ofte forbinder klovner med noe morsomt og en politimann som streng.

Boken er bygd opp med tekst på hver venstre side og med et bilde på hver høyre side. Dette skaper større nysgjerrighet hos barna, og lysten til å bla om for å finne ut hva som skjer videre. Spenningen oppstår tidlig i handlingsforløpet, hvor det nevnes allerede på første side at det står noe uventet plassert på trappen til Pulverheksa. Bildet viser ikke hva det er, og leserne blir nødt til å bla om for å finne det ut.

Det er et godt samspill mellom tekst og bilder i boken, men du må lese teksten først for å forstå hva bildene forteller. Her kan man si at bildene illustrerer teksten. Bildene er fargerike og kan fort trekke til seg barns oppmerksomhet. Bildene er relativt enkle og oversiktlige for både barn og voksne.

Kort oppsummert har boken et klart barneperspektiv, og det kan være lett for barna å gjenkjenne seg i handlingene. Vi syntes at boken er litt ensformig da handlingen kan mangle noen spenningstopper i tillegg til at bildene er veldig like. Når det er sagt kan boken allikevel brukes i barnehagen for de største barna, da den har et fint budskap og fokus på inkludering som er veldig sentralt i barnehagehverdagen. Boken kan inspirere til lek hos barna og den kan være fin å bruke som grunnlag for å lage dukketeater eller andre aktiviteter sammen med barna. Du kan også få Pulverheksa på lydbok, noe som kan gjøre at den når ut til et større publikum. 

Similar titles from the collection

Search

Language