Innkjøpsforslag

Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under, så undersøker vi om vi kan kjøpe inn materialet. Vi gjør oppmerksom på at vi alltid foretar en faglig vurdering av alle innkjøpsforslag, og noen ganger kan det være at vi ikke prioriterer å kjøpe inn. 

Vi oppfordrer også til å sjekke Biblioteksøk, der kan du selv bestille materiale fra andre bibliotek og få det sendt til oss. 

Purchase suggestion

Search the catalogue

Language