Asset Publisher

Anomalien av Hervé le Tellier
View title Debug

Anomalien

Underveis fra Paris til New York treffer Air France 006 på en usedvanlig kraftig storm, noe som får utilsiktede konsekvenser for passasjerene om bord. Flyet dupliseres nemlig, og to identiske sett fly og passasjerer lander med tre måneders mellomrom med alle de forviklinger og implikasjoner det medfører. 

Hervé Le Telliers roman er delvis spenningsroman, delvis sci-fi, men også en eksistensiell roman som gjennom en språklig lekenhet som kan minne om Tom Wolfes romaner ‘Forfengelighetens fyrverkeri’ og ‘En Helstøpt mann’ favner vidt. Romanen kan leses på mange måter, og leker også med litteraturen i seg selv, gjennom at den henviser til en av de 11 hovedkarakterene – forfatteren Victør Miesel og hans roman ‘Anomalien’. Mange av kapitlene i boken er tuftet på pastisjer over klassiske forfattere som Leo Tolstoj eller klassisk krim noir, og er en språklig briljant lek med det absurde, men samt dypt menneskelig følelser som sjalusi. Hvem av to helt identiske jeg skal for eksempel ha samvær med sitt eget avkom? Ved siden av dette høyst intellektuelle, intelligente tankeeksperimentet ved å la to identiske mennesker møte seg selv så å si i døra, evner Anomalien også å ha en vittig brodd til det moderne samfunnets rastløse jakt på det autentiske. 

Hervé Le Tellier kommer fra den avangardistiske, franske tradisjonen som kanskje ikke når en bred leseskare, men har med Anomalien begått en vittig, høyst lesbar roman med mange fasetter. Jeg både lo høyt og ble forundret underveis. 

 

Similar titles from the collection

Search

Language