angle-left «Imagine wanting only this» av Kristen Radtke
View title Debug

Imagine wanting only this

Radtke utforsker og beskriver sitt eget liv som student og ung voksen i USA. Omgivelsene spiller en vel så viktig rolle som menneskene i fortellingene om hennes eget liv. Spesielt er hun fascinert av ruiner og fraflyttede byer. Hva er forskjellen på en ærverdig gresk ruin og en fraflyttet amerikansk gruveby? Hvilke spor etterlater vi oss? Undrende og rastløs oppsøker hun nye steder, både på jakt etter nye opplevelser og etter sine egne røtter.

Det har blitt en fin blanding av personlige fortellinger og historiske hendelser som har satt spor inn i hennes eget liv.

Kristen Radtke er en erfaren skribent og illustratør. Imagine wanting only this er henne første tegneserieroman. Selv ville hun kanskje ha beskrevet det som en tegnet essaysamling. Tegnestilen er realistisk og tegninger og tekst utfyller hverandre godt.

Similar titles from the collection

Search

Language

nb-no sv-se en-gb