Bli låner

Alle som bor i Norge kan få gratis lånekort hos oss. For å låne hos oss må du ha et nasjonalt lånekort. Det får du enten ved å registrere deg online, når du besøker oss, eller du kan bruke et nasjonalt lånekort fra et annet bibliotek.

Digitalt nasjonalt lånekort

Du kan opprette ditt eget nasjonale lånekort på nb.bib.no. Dette er en tjeneste beregnet for den delen av befolkningen som ikke har lånekort fra før. Du må identifisere deg ved hjelp av ID-Porten (MinID, BankID, m.fl.). Når du har registrert deg på nb.bib.no, sender du en e-post til oss med ditt lånekortnummer, så legger vi deg inn i systemet vårt. Du kan deretter hente lånekort hos oss på biblioteket, husk legitimasjon. Har du allerede nasjonalt lånekort fra et annet bibliotek kan du ta kontakt for å bli låner hos oss.

Ved å sende oss e-post med ditt lånenr. godtar du våre låneregler som følger under.

Låneregler

Det er gratis å låne fra bibliotekene.

Alle som har adresse i Norge kan få bibliotekkort. For å få bibliotekkort, må du vise legitimasjon med fødselsnummer (11 siffer), D- eller DUF-nummer. Barn under 15 år må ha foresattes underskrift.

Lånere uten norsk ID-nummer, skoler, barnehager og institusjoner vil få et lokalt kort som kun kan brukes til lån ved bibliotekene i Drammen.

Du må alltid bruke bibliotekkortet og PIN-kode for å låne.

Du er ansvarlig for alle lån på bibliotekkortet ditt, og ved tap eller skade må materialet erstattes. Materialet anses som tapt etter 3. purring, og du vil motta faktura fra Kemner. Se erstatningssatser.

Du er ansvarlig for å gi biblioteket ny kontaktinformasjon ved endringer.

Alle som bruker biblioteket, forplikter seg til å overholde følgende ordensregler:

  • Vise hensyn og ikke opptre på en måte som er sjenerende ovenfor andre

  • Rydde opp etter seg

  • Holde ro og orden

Brudd på ordensreglene kan resultere i midlertidig bortvising fra biblioteket og/eller tap av retten til å benytte bibliotekets tjenester. Utestenging fra biblioteket over tid vil kreve behandling i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.  

Ved å signere på bibliotekkortet bekrefter du at du har godtatt låne- og ordensreglene våre.

Erstatningssum vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Erstatningssummen tilsvarer det nytt materiale koster i innkjøp. Ved innlånte medier fra andre bibliotek gjelder eierbibliotekets satser.

Erstatninger Pris

Erstatning, ved 3. gangs purring blir det et erstatningkrav som krever administrasjonsgebyr

100 kr + erstatningsbeløp
Bok/lydbok 50-400 kr*
DVD/VHS/Blu-Ray 50-200 kr*
Språkkurs Til markedsverdi
Tegneserier/tidsskrifter 20-100 kr*
Instrumenter og forsterkere Til markedsverdi
Spill/kontrollere  Til markedsverdi
Nettbrett Til markedsverdi
Annet Pris
Tøynett 10 kr
Kopi/print
 

2 kr for A4
4 kr for A3

* Skjønnsmessig vurdering av erstatningsbeløp  

 

 

Utskriftversjon av låneregler her.
You can find the english version of the lending rules here.

Du kan laste ned, printe og fylle ut vårt lånekortskjema på forhånd. Last ned skjema her.
Download the english version of the parton form here.

Search the catalogue

Language