Nettressurser for barn og unge

Synes du det er vanskelig å finne fram på internett? Hva er egentlig sant, og hvordan oppfører man seg på internett? Her finner du noen sider som kan hjelpe deg.

Livet på og utenfor internett

Du bestemmer
Dubestemmer.no er en nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft. Her finner du blant annet filmer, fagtekster og diskusjonsoppgaver. 

Hallo!
Hallo! er en nettvettserie for barn på mellomtrinnet, laget av Barnevakten. Blant temaene er bildedeling, nettvenner, kildekritikk, chatting i spill, selvbilde og kroppsfokus.

Stjernekolonien
I Stjernekolonien møter du sjuåringene Luna og Noah. Noahs mamma Sara, søster Mira, og Lunas storebror Timo og pappa Edan er også med.
Du kan velge hvilken karakterer du vil være. Familiene lever i en digital verden til forveksling lik vår egen, med blant annet det sosiale mediet «Spacebook» og dataspillet «Månesverdet». 

Tenk
Tenk er Faktisk.no sin side for ungdom om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Målet til Tenk er at ungdom utvikler solid kompetanse i kildebevissthet, og at de kan dra nytte av denne kompetansen både på skolen og i livet ellers.

NRK Skole: Nettvett
NRK lager kjempemange fine videoer om nettvett, kildekritikk og internettkultur. 

Ung.no
Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. De gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Læring

Nysgjerrigper
Nysgjerrigper er Forskningsrådets tilbud til barn og unge, og spesielt for elever og lærere i barneskolen. De jobber for at flere skal vite hva forskning går ut på og for at flere skal få lyst til å jobbe med forskning.

Salaby
Salaby er et digitalt læringsunivers for barnehage og barnetrinnet. På Salaby.no finner du en mengde ressurser i alle fag på alle trinn i grunnskolen. Salabyredaksjonen utgjør et kreativt miljø i Gyldendal.

NRK Skole
Gratis klipparkiv for bruk i undervisning. Organisert etter læreplanene.

Skolekassa
En elektronisk portal med læringsressurser og læremidler for asylsøkere og flyktninger med rett til opplæring etter opplæringsloven. Målgruppen for Skolekassa er elever med kort botid i Norge og elever med norsk som et andrespråk. Skolekassa er tilpasset barn og unge av ulik alder, bakgrunn, språk og erfaring.

Tema Morsmål
Tema Morsmål er nettside med flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Formålet med nettsiden er å samle og utvikle ressurser for morsmålsstøttet og flerspråklig arbeid i barnehagen, og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen. Siden tilbyr også ressurser og informasjonsmateriell på morsmål for minoritetsspråklige foresatte. 

Søk

Språkvelger