Bestillinger av bokkasser fra skoler og barnehager

For skoler bli kassene kjørt ut på tirsdager. Barnehagene må selv hente de ferdigpakkede bokkassene på biblioteket, og levere de tilbake. Bøkene i disse kassene kan beholdes i 6 uker.

Søk

Språkvelger