Bestilling av bokkasser for skoler og barnehager

For skoler bli kassene kjørt ut. Barnehagene må selv hente de ferdigpakkede bokkassene i biblioteket, og levere de tilbake. Bøkene i disse kassene kan beholdes i 6 uker.

Søk

Språkvelger