Abort: En etisk argumentasjon (arr: Human-Etisk Forbund) - Arrangementsdetaljer

Tilbake

Abort: En etisk argumentasjon (arr: Human-Etisk Forbund)

Human-Etisk Forbund inviterer til en spennende kveld om verdier, rettigheter og liv.

Hvordan kan abortrettigheter begrunnes etisk? Tradisjonelt har motstanderne av abortrettigheter vært flinke til å bruke verdiargumenter, som retten til liv. Men hvordan kan man argumentere etisk for abortret¬tigheter? Hvilke verdier legger vi egentlig til grunn?

Forfatter Berit Austveg kommer til Drammensbiblioteket for å snakke om boka "Abort. En etisk argumentasjon" som studerer norsk abortdebatt med et globalt blikk. Austveg drøfter sekulær og religiøs abortetikk og analyserer retorikken i debattene. Hvilke ord velger vi? Hvorfor snakker vi så ofte forbi hverandre?

Human-Etisk Forbund inviterer til en spennende kveld om verdier, rettigheter og liv.

Språk Språk