Åpent møte om kulturarvarbeid i Drammen - Arrangementsdetaljer

Tilbake

Åpent møte om kulturarvarbeid i Drammen

Drammen kommune vil gjerne invitere til møte om kulturarvarbeidet i kommunen. Samtidig ønsker de å invitere til informasjon og idemyldring om kulturarvåret og kulturminnedagene 2018. 

Program:

- Presentasjon av arbeid med kulturarv i Drammen kommune
- Kulturplanen v/Kultur
- Kulturminneplan v/Byplan
- Byleksikon, fotoarkiv og privatarkiver v/ Byarkivet
- Informasjon om kulturarvåret og kulturminnedagene 2018
- Idémyldring rundt kulturminnedagene/kulturarvåret

 

 


Språk Språk