Frivilligbørs - Arrangementsdetaljer

Frivilligbørs

Vær med å gjør byen enda bedre!

Velkommen til frivilligbørs på Drammensbiblioteket!

Hva er frivilligbørs?
Frivilligbørs er et internasjonalt konsept, som legger tilrette for mer og bedre samarbeid på tvers. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler

Les mer og meld deg på her:
www.frivilligbors-drammen.no

 


Språk Språk