Kreftforeningen - Å LEVE TIL MAN DØR - OBS! FLYTTET - Arrangementsdetaljer

Tilbake

Kreftforeningen - Å LEVE TIL MAN DØR - OBS! FLYTTET

Tove Nyenget fra Kreftforeningen møter prest og forfatter Per Anders Nordengen til samtale 15. februar 2018.

OBS! Dette arrangementet er flyttet til torsdag 15.februar 2018.

«Å LEVE TIL MAN DØR»

Tove Nyenget fra Kreftforeningen møter prest og forfatter Per Anders Nordengen til samtale på hovedscenen i 2.etasje. 

Kreftforeningen inviterer til en kveld med innlegg og refleksjoner. Hvordan er det å leve når man vet at man selv, eller noen som står en nær, snart kan dø? Hva kan bli vanskelig hvis man ikke snakker sammen? Vil døden oppleves mindre truende hvis vi snakker om og anerkjenner den som en premiss for livet, når vi en gang møter den?

Velkommen!

Foto: Øyvind Bjørkum og Calle Huth

Språk Språk