Språkkafè - Arrangementsdetaljer

Tilbake

Språkkafè

Vil du øve deg på å snakke norsk? Da er språkkafeen noe for deg!

Hver tirsdag fra 29.8 - 12.12 kl. 13:00 ønsker Drammensbiblioteket velkommen til språkkafe.

Her øver vi på muntlig norsk sammen, og vi diskuterer ulike, aktuelle temaer hver gang. Her trenger du ikke forberede deg, bare møt opp!

Velkommen til en hyggelig og uformell møteplass, hvor du kan øve deg på å snakke norsk sammen med andre.
Alle er velkomne.

I samarbeid med Drammen frivilligssentral.


Språk Språk