Andre tjenester

Andre tjenester Andre tjenester

Wi-fi og datamaskiner

 • Vi har wifi i hele biblioteket. Spør i en av skrankene om du trenger hjelp til å koble på.
 • Vi har også ca 40 faste pc- og macstasjoner som du kan bruke så lenge du vil i åpningstiden. Du logger deg på med ditt lånekortnummer og din pinkode.
 • Vi har egne datastasjoner for de under 15 år i barneavdelingen i 3. etasje.


Utskrift, kopi og scanning

 • Utskrifter og kopier er koblet opp mot ditt personlige lånekort. Prisene er for tiden kr 1,- for A4 og kr 2,- for A3 uansett farge eller svart/hvitt. Scanning er gratis.
 • Du registrerer deg og betaler på forhånd i en av skrankene i bemannet åpningstid.
 • Vær oppmerksom på at det ikke under noen omstendighet er mulig å få refundert midler som er betalt inn på forhånd. Det er imidlertid mulig å overføre dem til en annen bruker om man ønsker dette.
   

Rett kopi

 • Du kan få dokumentene dine stemplet som "rett kopi"  hos oss. Tjenesten koster kr 10,- per ark.
 • OBS! Kopieringen må foretas av personalet på Drammensbiblioteket.


Utlån av musikkinstrumenter

 • Har du en drøm om å lære deg å spille gitar? Hos oss kan du låne akustiske gitarer, trommer, gitareffekter og andre instrumenter med deg hjem.