Lånereglement ved Mjøndalen Bibliotek

Alt utlån fra biblioteket er gratis. Bøker og annet materiale som er utlånt kan reserveres.
Dersom biblioteket ikke har materialet, skal vi prøve å skaffe dette fra et annet bibliotek. For slike lån gjelder vedkommende biblioteks regler.

Barn som er fylt 6 år kan få eget lånekort. Alle under 15 år må ha tillatelse og underskrift fra foreldre eller foresatte. Legitimasjon må vises
ved utskriving av lånekort.

Lånekort er gratis. Ved tap eller skade utstedes nytt lånekort mot gebyr.

Vennligst ta med lånekort når bøker og annet skal lånes. Det skal gis beskjed til biblioteket om adresseforandringer.

Låneren er ansvarlig for det som blir lånt på kortet. Tap og skader må erstattes.

Lånetid er som hovedregel 4 uker, men for deler av samlingen kan det settes andre lånefrister.
Utlån kan fornyes dersom materialet ikke er reservert for andre. Det betales purregebyr etter gjeldende satser.

Brudd på reglementet kan føre til tap av lånerett.
Utlån kan fornyes over telefon og på internett. Innlevering av bøker skjer i skranken. Når biblioteket er stengt kan bokkassen utenfor benyttes.

Gebyr ved for sein levering:
1. varsel med gebyr kr.30,-
2. varsel med gebyr kr.60,-
3. varsel med gebyr kr.100,-

Barn under 15 år betaler ikke gebyr. 

Språkvelger