Problemer med søk i samlingen

Vi er klar over at søk i samlingen vår ikke fungerer optimalt fra nettsiden vår nå, f.eks når det gjelder søk i ulike kategorier. Dette er det flere årsaker til. En av grunnene er at vi har valgt å bytte biblioteksystem. Vi vurderte det dithen at det gamle systemet hadde kommet til veis ende på bakgrunn av gamle grunnleggende strukturer og utviklingstakt. Det nye fagsystemet vårt, Quria, er et nybygget biblioteksystem, hvor vi er pilot-bibliotek. Dette systemet utvikles ukentlig, og skal på sikt bli et system som tilbyr brukerne våre det fremste av digitale bibliotektjenester, formidling og informasjon. Systemets potensiale blir dermed løst ut gradvis, etter hvert som vi utvikler. Dette skal skje over en fireårsperiode.

I vårt gamle system lå katalogpostene våre, altså samlingen, lagret i et eldre format, MARC. I vårt nye system er postene overført til et nytt format, RDA. Oppå dette kommer FRBR som teknologi for å vise og utnytte relasjoner mellom dataene i postene våre på en bedre måte. I forbindelse med denne overgangen er det en del poster som ikke har blitt overført riktig til det nye formatet. Dette er en følge av inkonsekvent katalogisering over flere tiår her på biblioteket.

Da oppstår situasjoner hvor enkelte søk ikke blir konsekvente, og det blir vanskelig å finne frem til ønsket materiale. Den eneste måten å fikse dette på, er å manuelt «vaske» katalogen og katalogpostene våre, slik at de blir helt kompatible med det nye formatet. Dette kommer vi ikke utenom og den måtte før eller siden blitt gjort selv om vi ikke hadde tatt valget om å bytte system.

Dette gjøres fortløpende, men er allikevel en prosess som tar tid. Vi kan dessverre derfor ikke love en «quick fix», men vi kan love at vi jobber hver dag med å gjøre siden, katalogen og søket litt bedre. Vi takker for tålmodigheten så lenge. 

Konto

Språkvelger

nb-no

Theme-footer