Nytt om reserveringer

En ny funksjon i Mine sider er nå at du kan velge når en reservering skal være gyldig. 
Dette kan være praktisk hvis du skal reise bort, og ikke ønsker at reserveringen skal tre i kraft før du er tilbake. 

Det kan også være nyttig hvis du har behov for den reserverte boken i løpet av en uke, for eksempel til en eksamen eller lignende.
Du kan altså velge selv når reserveringen er aktuell for deg, ved å velge gyldig fra og gyldig til dato.

Sletting av reserveringer
Dersom du vil fjerne en eller flere reserveringer markerer du avkryssingsboksen til høyre for tittelen du vil fjerne. For å slette de valgte reserveringene trykker du på ikonet for søppelkassen. Du får da opp en dialogboks hvor du får spørsmål om du vil slette reserveringen, hvor du svarer «OK». Dersom alt gikk i orden vil du få en beskjed om at reserveringen din ble slettet.

Mine reserveringer

Språkvelger